Geografia Ensino & Pesquisa, Vol. 16, n. 2, maio./ago. 2012
Logotipo do IBICT

 

Logotipo do ABEC